Bakgrunn og aktiviteter

Arbeider i hovedsak mot fakultetene:
  • Fakultet for økonomi (ØK)
  • Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

 

Områder:

 

https://innsida.ntnu.no/reise

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Reiseregning

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Oppdragstakeravtale+for+eksterne+oppdragstakere