Bakgrunn og aktiviteter

PhD-prosjektet mitt har arbeidstittel Optimal utilization of unbound crushed aggregates in road construction. Forskningen er finansiert av Statens vegvesen og inngår som en del av NFR-prosjektet Kortreist stein.

Hovedveileder:
Børge J. Wigum, NTNU - Institutt for geovitenskap og petroleum

Medveiledere:
Elena Kuznetsova, NTNU - Institutt for bygg- og miljøteknikk
Lillian Uthus Mathisen, Veidekke industri
Rolf Arne Kleiv, NTNU - Institutt for geovitenskap og petroleum

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Fladvad, Marit; Aurstad, Joralf; Wigum, Børge Johannes. (2017) Comparison of practice for aggregate use in road construction — results from an international survey. Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfield.

Rapport/avhandling

  • Fladvad, Marit. (2012) Kontinuerlig komprimeringskontroll. 2012.