Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling

Jeg er stipendiat i TIM-studien (Tidlig Intervensjon Mestrende barn). Tema for min PHD er Tidlig psykisk helsehjelp i barneskolen og skolefungering.  Jeg jobbet tidligere som lokal koordinator gjennom hele datainnsamlingen fra 2014-2017. 

Som en del av pliktarbeidet jobbes det videre med implementering av Mestrende barn nasjonalt og lokalt, blant annet gjennom opplæring av programmet «Mestrende barn» (MDV6254 og MDV6258).

Jeg er vara verneombud ved RKBU.


Temagruppe

Folkehelse og kommunale tjenester


Bakgrunn

 • Cand. Polit. grad i spesialpedagogikk med vekt på sosiale og emosjonelle problemer hos barn og unge.
 • Tidligere yrkeserfaring fra Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og fra psykisk helsevern.


Faglige interesser

 • Skole og psykisk helse
 • Intervensjonsforskning
 • Psykisk helse hos barn og ungdommer
 • Kognitiv Atferdsterapi
 • Implementering


Pågående prosjekter / tjenestestøtte

 • Implementering av Mestrende barn
 • Tidlig Intervensjon Mestrende barn (TIM-studien)


Undervisning


Verv

 • Medlem av Utvidet ledergruppe ved IPH (repr. For midlertidige vitenskapelige tilsatte (2017-2018)
 • Verneombud ved RKBU (2017-2020)
 • Vara verneombud ved RKBU (2020- d.d)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

 • Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari. (2018) Do Teachers notice internalizing problems among young schoolchildren. Barn og Unge kongressen 2018 . NBUP; Bergen. 2018-04-23 - 2018-04-25.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Pedersen, Marit Løtveit; Løvaas, Mona Elisabeth S; Neumer, Simon-Peter. (2018) Implementation of the EMOTION program. Ninth EUSPR Conference and Members’ Meeting . EUSPR; Lisboa. 2018-10-24 - 2018-10-26.
 • Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari. (2017) Exploring the associations between school functioning and symptoms of anxiety and/or depression in young school children. The Society for Prevention Research (SPR) . The Society for Prevention Research; Washington D.C.. 2017-05-30 - 2017-06-02.
 • Pedersen, Marit Løtveit; Løtveit Pedersen, Marit. (2017) Internalizing problems and school functioning in Young Children. Faglig innlegg på studieemne "Elementær forskningsmetodikk i psykiatri" . NTNU; Trondheim. 2017-08-31 - 2017-08-31.
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Pedersen, Marit Løtveit; Sund, Anne Mari. (2016) Coping Kids: a randomized controlled study of a new transdiagnostic preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression. EUSPR ; Berlin. 2016-10-31 - 2016-11-02.
 • Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Pedersen, Marit Løtveit; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode. (2016) Early Intervention Coping Kids - a randomized controlled trial. NordCAP 2016 . NordCAP; Stockholm. 2016-09-15 - 2016-09-16.