Bakgrunn og aktiviteter

  • Psykisk helse
  • Kommunale psykiske helsetjenester
  • Lavterskeltilbud
  • Recoveryorienterte tjenester
  • Brukermedvirkning
  • Aktivitet og deltakelse
  • Kreative tilnærminger innen psykisk helsearbeid
  • Art and health

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Høgås, Mariell. (2016) Hverdag og psykisk helse i et recoveryperspektiv - erfaringer fra deltakelse i lavterskeltilbudet Treffsted - psykisk helse. 2016.