Marie-Josée Nadeau

Leder for Nasjonallaboratoriene for datering - Førsteamanuensis Vitenskapsmuseet administrasjon NTNU Vitenskapsmuseet
73593306 91840294
Sem Sælands vei 5, Gamle fysikk * 119

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Grootes, Pieter M.; Meadows, John; Nadeau, Marie-Josée. (2015) Radiokarbondatierung der Gräber aus Miskovice. Prag-Miskovice. Archäologische und naturwissenschaftiche Untersuchungen zu Grabbau, Bestattungssitten und Inventaren einer frübronzezeitlichen Nekropole.