Bakgrunn og aktiviteter

Senterkoordinator (Seniorrådgiver) ved Senter for Digitalt Liv Norge

 

Sentrale arbeidsoppgaver er:

Initiere og følge opp faglig virksomhet innen senteret inkludert kommunikasjon og koordinering med de øvrige arbeidsgruppelederne i DLN.

Ansvar for den administrative oppfølging av senteret herunder:

  • Arrangere aktiviteter, seminarer og konferanser i regi av DLN.
  • Lederstøtte til den faglige lederen av DLN, ledergruppen og styret for DLN.
  • Sørge for god økonomisk oppfølging.
  • Utvikle og drifte DLN web side.
  • Rapporter og annen kommunikasjon til Forskningsrådet.
  • Synliggjøring og promotering av DLN nasjonalt og internasjonalt

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Johansen, Finn-Eirik; Brautaset, Trygve; Aune, Marie Hjelmseth; Patriksson, Alexandra; Falkenberg, Liv Eggset; Kleppe, Rune; Dick, Gunnar; Strand, Berit Løkensgard; Eijsink, Vincent; Røyne, Anja; Goksøyr, Anders; Svendsen, John Sigurd Mjøen; Fyhn, Marianne; Vik, Jon Olav; Wentzel, Alexander; Aksnes, Astrid; Bruheim, Per; Carlsen, Sven Magnus; Åm, Heidrun. (2018) Centre for Digital Life Norway - Annual report 2017. 2018.