Bakgrunn og aktiviteter

Bestillerenheten

Kontaktperson for bestillinger / inngående faktura o.l. for følgende enheter:

- Institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk 652510/652511/652513

- Kjernefasilitet MR Core 652520

- Centre for Innovative Ultrasound Solutions (SFI - CIUS) 652525

- HUNT Forskningssenter 652015

- MH fakultetet avdeling for Utdanning (studieseksjonen) 650107

- MH fakultetet avdeling for Økonomi 650108

- MH fakultetet for HR 650111

- MH fakultetet IT-gruppen 650110