Bakgrunn og aktiviteter

Bestillerenheten

Kontaktperson for bestillinger / inngående faktura o.l. for følgende enheter:

- Institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk 

- Kjernefasilitet MR Core

- Centre for Innovative Ultrasound Solutions (SFI - CIUS)

- HUNT Forskningssenter

- HUNT datainnsamling, (HUNT 4)

- MH fakultetet avdeling for Utdanning (studieseksjonen),

- MH fakultetet avdeling for Økonomi

- MH fakultetet for HR

- MH fakultetet IT-gruppen