Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Skjulhaug, Marianne. (2014) Arkitektgruppen Cubus: Den produktive dalen, parallelloppdrag for utvikling av Indre Arna, oppdragsgiver Bergen kommune https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9265/article-120718. Bergen kommune. 2014.
  • Skjulhaug, Marianne. (2014) Minnested Utøya, i samarbeid med landskapsarkitektkontoret SLA og studentene Kosha Ahmadi, Edvard Glazeebrook, Kari Tønseth, Sarah Rønning Hansen, en av fire utvalgte for parallelloppdrag utforme et minnested på Utøya i regi av AUF. http://www.utoya.no/2014/11/minnested-hvilket-alternativ-foretrekker-du/. AUF. 2014.
  • Skjulhaug, Marianne; Ellefsen, Karl Otto; Shannon, Kelly. (2013) Yinjiang masterplan. AHO/CAFA, Beijing. 2013.

Del av bok/rapport

  • Skjulhaug, Marianne; Hamaker, Miles. (2018) Oslo. The Potato Plan Collection : 40 Cities through the Lens of Patrick Abercrombie.
  • Skjulhaug, Marianne; Skajaa, Joakim. (2018) Informed and intuitive. The interplay between Theory and Practice in teaching Urbanism at the Oslo School of Architecture and Design. Formation - Architectural Education in a Nordic Perspective.
  • Skjulhaug, Marianne; Skajaa, Joakim. (2018) What was, what is and what could be. Det som var, Det som er, Det som kan komme.
  • Skjulhaug, Marianne. (2013) 50 ways to leave your car - and make a new city. Dialog Baukultur : Innovationen in der Lehre ; die internationale Dimension erfolgreich stärken - Strategien für die Internationalisierung und Interdisziplinarität in Architekturstudiengängen ; ein Projekt des DAAD, Deutscher Akademischer Austausch-Dienst.

Rapport/avhandling

  • Braaten, Bjørn Otto; Skjulhaug, Marianne; Donszelmann, Bernice; Kongshaug, Hege; Johansson, Anders. (2021) BAS Programme Evaluation. 2021.
  • Skjulhaug, Marianne; Skajaa, Joakim. (2018) Det som var, Det som er, Det som kan komme. 2018.
  • Skjulhaug, Marianne. (2016) Montre Moi Vis meg. 2016.