Bakgrunn og aktiviteter

Marianne Østerlie tok sin Dr.scient grad i 2000 med tittelen "Næringsmiddelkjemiske studier av astaxanthin isomere" (Nutritional aspects of astaxanthin isomers). Siden det har hun jobbet som førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Institutt for matteknologi (NTNU fra 2016) hvor hun foreleser i emner som omfatter kvalitet i mat, med spesielt  fokus på innhold av antioksidanter og forlenget holdbarhet, samt et mastergradsemne om avanserte analytiske metoder.  Hun har deltatt i flere forskningsprosjekt hvor det er satt fokus på farge og kvalitet i atlantisk laks etter fôring med ulike pigmentkilder. Hun har et PCT patent for et instrument og metode for måling av ferskhet i fisk. Den senere tiden har hun sett på bruken av bioaktive substanser i makroalger til forlenget holdbar het i sjømat.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Lerfall, Jørgen; Østerlie, Marianne. (2010) Pigments as Food Supplements - Function, Health and Diseases. Book of Abstracts and full artikles, International seminar "Food supplements in Health and diseases".
  • Lerfall, Jørgen; Østerlie, Marianne; Østerlie, Marianne; Birkeland, Sveinung. (2010) Salt uptake and astaxanthin retention in early processed (pre-rigor) cold-smoked Atlantic salmon. Seafood: Getting most, serving best.
  • Bele, Bolette; Sickel, Hanne; Lunnan, Tor; Norderhaug, Ann; Østerlie, Marianne; Abrahamsen, Roger K.; Nilsen, Liv Sigrid; Ohlson, Mikael. (2009) Landscape qualities as a potential for alpine agriculture. Proceeding of the 15th Meeting of the FAO-CIHEAM Mountain Pastures Network Integrated research for the sustainability of mountain pastures.
  • Bele, Bolette; Nilsen, Liv S.; Norderhaug, Ann; Østerlie, Marianne. (2008) ”Vi spiser det vi ser og ser det vi spiser”. Plantemøtet 2008. Grønnsaker, Genressurser, Kulturlandskap, Korn, Proteinvekster/frø, Potet, Grovfôr, Plantehelse/Plantevern, Jord/miljø.
  • Lerfall, Jørgen; Bjerkeng, Bjørn; Østerlie, Marianne; Østerlie, Marianne. (2008) Colour of smoked atlantic salmon (salmo salar) treated with sodium nitrite. Carotenoid Science, Abstracts of the Papers Presented at the 15th International Symposium on Carotenoids, Okinawa, Japan, 22nd-27th June, 2008.
  • Østerlie, Marianne; Lerfall, Jørgen. (2006) A comparison of carrots cultivated organically and conventionally. Chemical analysis and sensory evaluation. 4th International Congress on Pigments in Food. A Challenge to Life Sciences.