Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver

  • Studentekruttering. Sentrale arbeidsoppgaver: Rådgiving, studiekatalog, rekruttering av studentambassadører, mm. Representerer fakultetet i sentrale rekrutteringsfora.
  • Administrativ koordinator for Humanister i praksis (HIP)
  • Studieplanarbeid: Institutt for musikk
  • Lokal læringsstøtte
  • Eksperter i team: HFs representant i EiT-forum, koordinerer fakultetets undervisningstilbud innenfor EiT
  • Høringssaker