Marianne Løvdal

Rådgiver HF fakultetsadministrasjon
73598368
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 2 * 2504

Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver

  • Rekrutteringsansvarlig. Sentrale arbeidsoppgaver:  Koordinerer arbeidet med campusbesøk, studiekatalog, rekruttering av studentrepresentanter, mm. Arbeider med nettside om jobb og karriere for HF-kandidater. Representerer fakultetet i sentrale rekrutteringsfora.
  • Administrativ koordinator for Humanister i praksis (HIP)
  • Studieplanarbeid: Institutt for kunst- og medievitenskap, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, EVU
  • Lokal læringsstøtte
  • Eksperter i team: HFs representant i EiT-forum, koordinerer fakultetets undervisningstilbud innenfor EiT
  • Høringssaker