Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Ottermo, Maria Vatshaug; Johansen, Tor Arne. (2006) Virtual Palpation Gripper. 2006. ISBN 82-471-7945-8. Doktoravhandlinger ved NTNU (95).