Bakgrunn og aktiviteter

Postdoktor i MR Cancergruppen. Jobber med 13C og 1H MR-spektroskopi (MRS) for analyse av brystkreftprøver i dyremodeller og cellekulturer. Erfaring med MRS, MR metabolomics, MR avbilding, medisinsk fysikk, nukleærmedisin/fysikk og PET, medisinsk bildeanalyse, dyremodeller og histopatologi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Grinde, Maria Tunset. (2012) Characterization of breast cancer using MR metabolomics and gene expression analysis. 2012. ISBN 978-82-471-3878-6.