Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har en mastergrad i biofysikk og medisinsk fysikk og en doktorgrad i medisinsk teknologi.

Jeg har jobbet 7-8 år med kreftforskning. Min hovedinteresse de siste årene har vært å bruke MR spektroskopi til å identifisere prediktive biomarkører fra ulike typer kreftbehandlinger. Jeg har i stor grad jobbet med prekliniske modeller (dyremodeller, organoider fra pasienter, og cellekulturer) og har gjort analyser både ved bruk av 1H, 13C og 31P NMR. En viktig del av arbeidet inkluderer bruk av multivariate dataanalyser. Jeg bruker også andre komplementære metoder som histologi, og gene og protein-analyser.

Jeg har også jobbet 3-4 år som medisinsk fysiker, der jeg jobbet med MR og nukleærmedisin/PET.  Som fysiker jobbet jeg med utvikling og implementering av kvalitetskontroller for kliniske MR- og PET-skannere og gammakameraer. Arbeidet inkluderte også optimalisering av kliniske skannere, identifisering av artefakter, opplæring og undervising og mye mer. Arbeidet har gitt meg erfaring innen bildeanalyse (DICOM-bilder). Både som forsker og fysiker har jeg brukt mye Matlab.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Grinde, Maria Tunset. (2012) Characterization of breast cancer using MR metabolomics and gene expression analysis. 2012. ISBN 978-82-471-3878-6.