Bakgrunn og aktiviteter

Doktorgradsstudent i FME ZEN. Forskningstemaet er Behovstyrtventilasjon. 

Les mer om forskningen min her:

https://www.ntnutechzone.no/en/2018/05/is-opening-windows-the-best-way-to-ventilate-a-building/

Tematisk knytter forskningen seg til FME senteret "Zero Emission Neighbourhoods" (https://fmezen.no/

Prof. Hans Martin Mathisen er min hovedveileder og Prof. Rikke Bramming Jørgensen, Stein-Gerhard Johannessen  og W. Stuart Dols mine medveiledere

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner