Bakgrunn og aktiviteter

Jeg forsker på samspilet mellom fedme og gener. Jeg er under spesialisering for å bli barnelege ved St. Olavs hospital.