Bakgrunn og aktiviteter

Jeg forsker på samspilet mellom fedme og gener. Jeg er under spesialisering for å bli barnelege ved St. Olavs hospital.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner