Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektøkonom for Institutt for samfunnsmedisin

Mine arbeidsoppgaver:

  • Bistå administrativt i alle faser av et eksternfinansiert prosjekt, fra søknad til sluttrapport
  • Markedskontakt - følge med muligheter for finansiering, oversikt over finansieringskilder og deres krav
  • Bistå ved utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektkontrakter og samarbeidsavtaler
  • Bistå prosjektledere innenfor regnskapsmessige og budsjettmessige forhold i prosjektet

For mer informasjon om prosjektprosessen ved ISM og mine arbeidsoppgaver klikk her.

Ta gjerne kontakt med meg om du har spørsmål.