Bakgrunn og aktiviteter

Biblioteket Tungasletta

 

Arbeidsoppgaver:

Prosjekgruppa for Leganto

Alma analytics

Dokumentleveringsgruppa

Konfigurering i Alma

Fjernlån

EndNote

Skranke