Bakgrunn og aktiviteter

 

 

PhD-stipendiat ved den tverrfaglige instituttgruppen Geriatri, Bevegelse og Slag (Geriatrics, Movement and Stroke, GeMS) ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU. Mastergrad i Klinisk Helsevitenskap, NTNU, 2014. Autorisert fysioterapeut, HiST, 2010.

Arbeider hovedsaklig med forskning på rehabilitering etter hjerneslag, og er engasjert i den kliniske studien the Life After Stroke trial (the LAST-study). Her prøver vi ut en modell for å opprettholde så høyt funksjonsnivå som mulig, så lenge som mulig, for personer som rammes av hjerneslag. I delstudien, the LAST-Fitness study, undersøker vi hvilken effekt rehabiliteringsmodellen har på kondisjon, fysisk aktivitetsnivå og bevegelsesevne etter hjerneslag.

 

Fagfelt/arbeidsområde

Forskningsinteresser:

 • Rehabilitering etter hjerneslag
 • Trening og fysisk aktivitet etter hjerneslag; effekt og måling/registrering
 • Etterlevelse av intervensjoner/behandlingsmodeller
 • Kartlegging og implementering, fra forskning til klinisk virksomhet

 

Bakgrunn

Utdannelse:

 • Mastergrad i anvendt klinisk forskning, Klinisk Helsevitenskap, NTNU, 2014
 • Autorisert fysioterapeut, Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2010

 

Arbeidserfaring:

 • Forskningsassistent og klinisk tester i ulike forskningsprosjekt tilknyttet slagenheten ved St Olavs Hospital, NTNU, og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).
 • Fysioterapeut i spesialisthelsetjenesten ved nevrologisk og ortopedisk avdeling, St Olavs Hospital, samt kommunefysioterapeut med erfaring fra Trondheim og Melhus kommune.

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

 • Askim, Torunn; Langhammer, Birgitta; Ihle-Hansen, Hege; Gunnes, Mari; Lydersen, Stian; Indredavik, Bent. (2016) A randomized controlled trial assessing the effect of a long term follow-up program aiming to maintain motor function after stroke. The Life After Stroke (LAST) study. European stroke organisation conference . European Stroke Organisation; Barcelona. 2016-05-09 - 2016-05-12.
 • Askim, Torunn; Langhammer, Birgitta; Gunnes, Mari; Ihle-Hansen, Hege; Indredavik, Bent. (2015) LAST-studien. En randomisert kontrollert studie som vil undersøke effekten av langtidsoppfølging etter hjerneslag i Trondheim, Asker og Bærum kommune. Fysioterapikongressen 2015 . Norske fysioterapeuters forbund; Lillestrøm. 2015-03-04 - 2015-03-06.
 • Askim, Torunn; Langhammer, Birgitta; Gunnes, Mari; Ihle-Hansen, Hege; Indredavik, Bent. (2015) Life after stroke- the LAST study. The European Stroke Organisation Conference . ESO; Glasgow. 2015-04-17 - 2015-04-19.
 • Gunnes, Mari; Indredavik, Bent; Askim, Torunn. (2015) A prospective longitudinal study assessing stroke patients' adherence to a long-term follow-up programme applied in a randomized controlled trial. European Stroke Organisation Conference ; Glasgow. 2015-04-17 - 2015-04-19.
 • Gunnes, Mari; Schroeter, Walburga; Fjelldal, Gro Stensrud; Askim, Torunn. (2015) ETTERLEVELSE AV FYSISK AKTIVITET OG TRENING FOR PASIENTER MED HJERNESLAG SOM FØLGES OPP I PRIMÆRHELSETJENESTEN. Fysioterapikongressen . Norsk Fysioterapeutforbund; Lillestrøm. 2015-03-04 - 2015-03-06.
 • Gunnes, Mari. (2014) Etterlevelse av et langtids oppfølgingsprogram for pasienter etter hjerneslag. Nettverksmøte . Trondheim kommune, Enhet for fysioterapitjenester; Rådhuset, Trondheim. 2014-11-18 - 2014-11-18.