Bakgrunn og aktiviteter

 

Psykolog og stipendiat tilknyttet NTNU og Nasjonalt kompetansesenter for smerte og sammensatte symptomlidelser, St. Olavs Hospital.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner