Karen Mari Prestgard Bjerkvold

Universitetslektor Institutt for helsevitenskap Gjøvik
61135359

Bakgrunn og aktiviteter