Bakgrunn og aktiviteter

Norsk

Mari Haugaa Engh er førsteamanuensis i kjønns-, likestilling-, og mangfoldsstudier ved Senter for Kjønnsforskning. Hun har doktorgrad fra Aarhus Universitet (2014) og mastergrad fra University of Cape Town (2010). Hun har tidligere arbeidet som postdoktor (2015-2018) og foreleser (2017-2018) på the University of KwaZulu-Natal. Mari er tverrfaglig kjønnsforsker med spesiell interesse for idrett og sport, migrasjon og transnasjonalisme, og postkolonial feministisk teori.

Mari har deltatt i forskningsprosjekter om idrett og utvikling, likestilling og inkludering i fotball, internasjonal fotballmigrasjon, religion og migrasjon, med spesielt fokus på Sør Afrika og Skandinavia. Hun jobber for tiden med spørsmål knyttet til hvithet, rasisme og mangfold i norsk idrett, rasialisering og kjønnstesting i internasjonal eliteidrett, og kjønn og seksualitet i Afrikansk kvinnefotball.

Mari underviser på årsstudiet og masterstudiet i likestilling og mangfold, og veileder en rekke masterprosjekter på tema som idrett, seksualitet, migrasjon og mangfold. Hun er medlem av forskningsgruppen Race, Indigeneity and Gender (RIG) på Senter for Tverrfaglige Kulturstuder (KULT), The International Network for Research in Sport and Migration Issues og SportsAfrica. 

 

English

Mari Haugaa Engh is an associate professor in gender, equality and diversity studies, at the centre for gender and feminist research. She got her PhD from Aarhus University in Denmark (2014) and her masters degree from the University of Cape Town (2010). She has previously worked as a postdoctoral research fellow (2015-2018) and lecturer (2017-2018) at the University of KwaZulu-Natal in South Africa. She is a transdisciplinary gender scholar with a special interest in sport and physical activity, migration and transnationalism, and postcolonial feminist theory.

Mari has taken part in a number of research projects on sport and development, equality and inclusion in football, international sports labour migration, religion and migration, with a particular focus on South Africa and Scandinavia. She currently works on questions related to whiteness, racism and diversity in Norwegian sports, racialisation and sex/gender testing in international elite sports, and gender and sexuality in African women’s football.

She teaches undergraduate and graduate level courses at the Centre for Gender and Feminist Research, and supervises projects related to topics such as sport, sexuality, migration and diversity. 

                                                                                                                                              

Publications

Engh, MH (2020). “Gjennomsnittskvinnen”, kjønnstesting og det hvite blikket: rasialiserte forestillinger om kjønn i eliteidrett. Tidsskrift for Kjønnsforskning [in press]

Settler, F.G and Engh, Mari Haugaa (2018). Editorial: Religion and migration in Africa and the African diaspora. AlterNation, Special Edition 22:1-10

Engh, MH. (2018) ”Because I know God answers prayers”: religion and gender in the production of sports labour migration. AlterNation, Special Edition 22:57-80

Engh, MH and Potgieter, C. (2018) Hetro-sexing the athlete: public discourses on sexuality and women’s sport in South Africa. ACTA Academica, 50(2):34-51

Engh, MH., Agergaard, S. and Settler, FG. (2017). “The ball and the rhythm in her blood”: racialised imaginaries and football migration from Nigeria to Scandinavia. Ethnicities, 17(1):66-84.

Agergaard, S. and Engh, MH. (2016). Globalization, migration and racialization in sport. In J. Nauright and David K. Wiggins (eds). Routledge Handbook of sport, race and ethnicity. Routledge

Engh, MH. and Potgieter, C. (2015). Social cohesion, sexuality and women’s sport in South Africa. African Journal for Conflict Resolution, 15(3): 37-60

Engh, MH and Agergaard, S. (2015). Producing mobility through locality and visibility: developing a transnational perspective on sports labour migration. International Review for the Sociology of Sport, 50(8):974-992.

Settler, FG. and Engh, MH. (2015). The black body in colonial and postcolonial public discourse in South Africa. Alternations, Special Issue 14.

Engh, MH and Agergaard, S. (2015). Producing mobility through locality and visibility: developing a transnational perspective on sports labour migration. International Review for the Sociology of Sport, 50(8):974-992.

Engh, MH. (2014). Bringing Gender into Sports Labour Migration Research: Gendered Geographies of Power in African Women’s Soccer Migration into Scandinavia. In S. Agergaard and N.C. Tiesler (eds). Women, Soccer and Transnational Migration. Routledge. PP. 177-192

Ncube, L., McCracken, D. and Engh, MH. (2014). More than just a game? Football, ethnicity and gender identity discourses in Zimbabwe. Journal for Gender and Religion in Africa, 19(2): 29-53.

Engh, MH, Agergaard, S. and Maguire, J. (2013). Established-outside relations in youth football tournaments: an exploration of transnational power relations  between Scandinavian organizers and African teams. Soccer & Society. 14(6):781-798

Engh, MH. (2011). Tackling Femininity: The Heterosexual Paradigm and Women’s Football in South Africa. International Journal for the History of Sport. 28(1):137-152    

Engh, MH. (2010). The Battle for Centre Stage: Women’s Football in South Africa. Agenda: Empowering women for gender equity,  85:97-104

Engh, MH. (2010). Football, empowerment and gender equality: An exploration of elite- level women’s fooball in South Africa. In J. Shehu (eds). Gender, sport and development in Africa: Cross- cultural perspectives on patterns of representation and marginalization. CODESRIA: DAKAR. PP. 63-78