Bakgrunn og aktiviteter

PhD-prosjekt: Studere binding og prossessivitet til mannuronan C5-epimeraser, enzymer som katalyserer epimeriseringen av alginat fra M til G.