Bakgrunn og aktiviteter

Eg har ein bakgrunn i biokjemi med studie av enzym som er aktive på polysakkarid frå bruntare. Eg skreiv masteroppgåva mi om å kombinere enzym for nedbryting av polysakkarid i sukkertare, og har bidratt til artiklar om termostabile alginat lyaser. PhD-prosjektet mitt er fokusert på fucoidan og fucoidan-modifiserande enzym, med mål om å karakterisere både strukturen i fucoidan som vert isolert frå bruntare, og nye fucoidan-aktive enzym. Eg jobbar i hovudsak på Tareplattformen, men er òg involvert i prosjekta SNAP og SFI.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Oftebro, Maren; Horn, Svein Jarle. (2020) Enzymatic saccharification of the polysaccharides in Saccharina latissima (L.). 2020.