Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med høykapasitets sekvensering (exom sekvensering) for å finne ukjente genetiske årsaker til familiær tykk- og endetarmskreft.

Min motivasjon

Genetikk har alltid fasinert meg og måten ulike trekk nedarves gjennom generasjoner er utrolig spennende. Så mye som 20-25 % av alle tilfeller av tykk- og endetarmskreft skyldes en familiær predisposisjon. De genetiske årsakene for predisposisjon er bare kjent i en liten andel av disse tilfellene (5 %). Jeg håper min doktorgrad kan bidra til å belyse årsaken til kreftutvikling for en større andel av disse tilfellene og dermed bedre oppfølging og behandling for denne pasientgruppen.

Arbeidserfaring

  • 2013-dd: NTNU, Det medisinske fakultet, Intitutt for laboratoriemedisin, barne og kvinne sykdommer. Stipendiat
  • 2010-2012: St. Olavs Hospital, Avdeling for Patologi og Medisinsk genetikk. Molekylærgenetiker
  • 2008-2009: SINTEF Materialer og kjemi, avdeling for bioteknologi. Master of Science.
  • 2008-2008: Statoil forskningssenter på Rotvoll, bioteknologilaboratoriet, Forskningsassistent.
  • 2006-2008: St. Olavs Hospital, Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi, Bakteriologisk seksjon. Bioingeniør

Utdanning

  • 2006-2008: NTNU, Det medisinske fakultet, Mastergrad i molekylærmedisin
  • 2003-2006: Høgskolen i Sør-Trøndelag, HiST, Bachelor i bioingeniørfag

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner