Bakgrunn og aktiviteter

Studieveilder for studieprogrammene ved institutt for materialteknologi; MSMT, MIMT, MTMT og MSISEE. Jeg gir gjerne råd og hjelp om:

  • Trivsel og mestring
  • Studieplan
  • Forhåndsgodkjenning og valg av emner på utveksling
  • Emnevalg
  • Forhold rundt eksamen
  • Fordypnings- og masteroppgaver
  • Jobbmuligheter

Det er mulig å avtale en veiledningstime via mail, maren.e.juul@ntnu.no, eller ved å bare stoppe innom kontoret mitt på Berg bygget.

Andre ansvarsområder/arbeidsoppgaver

  • Administrerende koordinator for MSISEE
  • Evaluerin og utvikling av studieprogrammet