Bakgrunn og aktiviteter

Fra 1. juli 2020 er Marek Thue Kretschmer leder for Det norske universitetssenter i Paris

Marek Thue Kretschmer har ei tre-årig pedagogisk høgskoleutdanning frå Italia (1994-97) og er cand. mag. (1999) og cand. philol. (2001) i klassisk filologi frå Universitetet i Bergen der han var knytt til forskargruppa Construction of the Past (2003-12) leia av professor Lars Boje Mortensen som også var rettleiar for doktoravhandlinga til Kretschmer, Rewriting Roman History in the Middle Ages (2006).

Kretschmer var forskar og nestleiar ved Centre Universitaire de Norvège à Paris i 2008 og vart tilsett ved NTNU som fyrsteamanuensis i latin i 2006 og som professor i 2011. Han har ein brei vitenskapeleg produksjon innanfor den latinske litteraturen og har presentert forskinga si i fleire samanhengar både nasjonalt og internasjonalt, blant anna ved Universitetet i Bergen (2005, 2010, 2011, 2014), Göteborg (2007), York (2009, 2016), Napoli (Suor Orsola Benincasa, 2010), Sofia (2011), London (King’s College, 2012), Uppsala (2012), Madrid (Complutense, 2012), Paris (FMSH 2012, IHA 2014, Nanterre 2017, Sorbonne Nouvelle 2018), Siena (2013), Odense (2015, 2017), Stockholm (2016), Leeds (2018), Lyon (2018), Praha (2018), Roma (Universitá degli Studi Internazionali, 2017; Svenska Institutet i Rom 2019; École française de Rome, 2019), Dijon (Université de Bourgogne, 2019) og Sassari (2019).

Kretschmer har hatt fleire akademiske verv og vart i 2013 valt inn som medlem av Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino og av DKNVS i 2017. Han er redaksjonsrådsmedlem i dei internasjonale tidsskrifta TroianalexandrinaRivista di Cultura Classica e Medioevale og Interfaces: A Journal of Medieval European Literatures og for bokserien Testi. Antichità, medioevo e umanesimo (Università di Napoli Federico II)

Les meir om pågåande forskarprosjekt på engelsk profil.

Utvalde publikasjonar 

Om kjærleikselegi og Ovid i mellomalderlitteraturen

Latin Love Elegy and the Dawn of the Ovidian Age. A Study of the Versus Eporedienses and the Latin Classics, (Publications of the Journal of Medieval Latin 14), Brepols, Turnhout 2020.

"The Love Elegy in Medieval Latin Literature (Pseudo-Ovidiana and Ovidian Imitations)", kapittel i T. S. Thorsen (red.), The Cambridge Companion to Latin Love Elegy, Cambridge 2013, 271-289.

"The Elegiac Love Poems Versus Eporedienses and De Tribus Puellis and the Ovidian Backdrop”, The Journal of Medieval Latin 23 (2013), 35-47.

The Play of Ambiguity in the Medieval Latin Love Letters of the Ovidian Age”, kapittel i Ch. Høgel og E. Bartoli (red.), Medieval Letters – between Fiction and Document, (Utrecht Studies in Medieval Literacy 33), Brepols, Turnhout 2015, 247-263.

"Amores 3.6 and the Versus Eporedienses", The Journal of Medieval Latin 26 (2016), 31-42.

Om kommentartradisjonen til Ovid

"L’Ovidius moralizatus de Pierre Bersuire : essai de mise au point", Interfaces: A Journal of Medieval European Literatures 3 (2016), 221-244.

Om det trojanske segnstoff i mellomalderlitteraturen

"Aeneas without the Gods: a 10th-century Abbreviation and Paraphrase of the Excidium Troie", Studi Medievali 51 (2010), 307-327.

"Bourgueil, la nouvelle Athènes (ou Troie), et Reims, la nouvelle Rome - La notion de translatio studii chez Baudri de Bourgueil", Latomus 70 (2011), 1102-1116.

Literary Appropriations of the Matter of Troy in Medieval Latin Poetry ca. 1070-1170", Mittellateinisches Jahrbuch 48 (2013), 41-54 og 49 (2014), 383-392.

Om Terents i mellomalderlitteraturen (Hrotsvita av Gandersheim)

"Autorità e no - Alcune considerazioni sul progetto antiterenziano di Rosvita di Gandersheim", kapittel i E. D'Angelo og J. Ziolkowski (red.), Auctor et Auctoritas in Latinis Medii Aevi Litteris - Proceedings of the Sixth Congress of the International Medieval Latin Committee, Firenze 2014, 555-565.

"The Anti-Terentian Dramas of Hrotsvit of Gandersheim", kapittel i M. Dinter (red.), The Cambridge Companion to Roman Comedy, Cambridge 2019, 297-311.

Om den mellomalderlatinske historieskrivinga

"Rewriting Roman History in the Middle Ages - the Historia Romana and the Manuscript Bamberg, Hist. 3", (Mittellateinische Studien und Texte 36), Brill, Leiden 2007.

"Un recueil pour connaître l’homme et le monde : Savoir géographique, historique et moral dans le manuscrit Madrid, Biblioteca Nacional 8816", kapittel i M. J. Muñoz, P. Cañizares & C. Martín (red.), La compilación del saber en la edad media, (Textes et Études du Moyen Âge 69), Brepols, Turnhout 2013, 301-313.

"Historiographical Rewriting", Filologia Mediolatina 15 (2008), 283-306.

"Some Remarks on a 10th-Century Paraphrase of the Epitome de Caesaribus", Symbolae Osloenses 83 (2008), 84-95.

"Una versione abbreviata e parafrasata della Historia Romana di Landolfo Sagace: Edizione del codice Paris, Bibliothèque Nationale, n. a. lat. 1523-II", Symbolae Osloenses 78 (2003), 71-128.

Om historieskriving og bibelsk typologi i mellomalderen

La Typologie biblique comme forme de pensée dans l'historiographie médiévale, (Textes et Études du Moyen Âge 75), Brepols, Turnhout 2014.

 ‘Drinking of the Golden Cup of Babylon’ : Biblical Typology and Imagery in the Chronicle of Otto of Freising”, Viator 47 (2016), 67-84.

Undervisning

 KLAS2002 - LAT1002 - LAT1003LAT1004 - LAT1005 - LAT1006

Rettleiing

Kretschmer rettleier studentar som ynskjer å skrive ei master- eller doktoravhandling om eit emne relatert til 1) klassisk latinsk litteratur og resepsjonshistorie 2) mellomalderlatinsk litteratur 3) mellomalderfransk litteratur. Ta gjerne kontakt via marek.kretschmer@ntnu.no eller bank på døra til kontor 6429A på Campus Dragvoll.