Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er forskningsmedarbeider i forskningsgruppe på kreftklinikken, avdeling undervisning og forskning (UFO). Jeg har mastergrad fra NTNU innen fysiologi og idrettsvitenskap. Av tidligere arbeidserfaring jobbet jeg som idrettsfysiolog ved barnefedmestudien, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4 kondisprosjektet) og Generasjon 100 på Cardiac Exercise Research Group (CERG) NTNU.

Jeg har siden 2018 arbeidet som forskningsmedarbeider på St. Olavs hospital og NTNU i kliniske studier innen kreft med følgende arbeidsoppgaver:

  • Gjennomføre av kliniske studier med arbeidsoppgaver som pasientinformasjon, identifisering og rekruttering av pasienter, inklusjon og randomisering
  • Gjennomføre av studierelaterte prosedyrer, prøvetaking og etterbehandling av prøvemateriale
  • Planlegge og gjennomføre datainnsamling: Forsendelse av studiemateriale, utforming og utfylling av Case report form (CRF)
  • Skanning og kvalitetssikring av spørreskjema og data, samt bygge datafiler for statistiske analyser (SPSS Statistics)

 

Utdanning

- Master i fysiologi og idrettsvitenskap, NTNU, Trondheim, Norway

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner