Bakgrunn og aktiviteter

Dokumentasjonsforvalter i gruppe for dokumentasjonsforvaltning, tilhørerende undergruppe HR og forskning. 

https://www.ntnu.no/adm/doku