Maiken Hoskelsen Trøite

Faggruppe for arbeidsgiverpolitikk og medbestemmelse

maiken.hoskelsen.troite@ntnu.no
73595312 Sverres gate 12, 6. etg, Kalvskinnet