Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

  • Oppfølging av BOA-prosjekter på ØK
  • Utarbeidelse av budsjett (prising av tjenester og ressursestimater i søknadsfasen)
  • Oppfølging av sjekkliste og avklaring av egeninnsats
  • Kvalitetssikring av kontrakt
  • Opprettelse og oppfølging av prosjektet i Maconomy
  • Periodisk regnskapsoppfølging og kontroll
  • Regnskapsrapportering og –oppfølging,  avvikshåndtering/forslag til omdisponeringer
  • Økonomisk sluttrapportering og avslutning av prosjekt
  • Evt opplæring av prosjektledere i aktuelle systemer og rutiner