Bakgrunn og aktiviteter

Magnus har erfaring som universitetslektor (Nord universitet, NTNU) og programansvarlig for bachelor i internasjonal markedsføring ved Nord universitet. Har jobbet med innovasjon og forretningsutvikling ifb med FORNY-programmet og vært tilknyttet Copenhagen Business School som stipendiat innenfor markedsføring og forbrukerpsykologi. MSc fra Handelshøyskolen NTNU.

 

  • Universitetskommunen Trondheim 3.0
  • Campuspilot
  • Synliggjøring av NTNUs innovasjonsaktiviteter

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport