Bakgrunn og aktiviteter

Hovedmålet for vår forskning er et utvikle kliniske anvendelser av avanserte optiske avbildningsteknikker, med en spesiell fokus på ikke-linære mikroskopi.

Research

We are currently investigating the use of multiphoton microscopy (MPM) for characterizing various types of tissue. MPM has the advantage that it can be used to create 3 dimensional images, with submicron resolution and no exogenous staining. For more information about the project, please visit folk.ntnu.no/lilledah

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner