Bakgrunn og aktiviteter

Kort Bio

Magnus Kringstad Olsen er en PhD student ved forskningsgruppen for eksperimentell kirurgi ved Instituttet for kreftforskning og molekylær medisin (IKM), det medisinske fakultet (DMF), NTNU under veiledning av Professor Duan Chen og Dr. Chun-Mei Zhao. Fungerer også som administrative assistent for “The Gastrointestinal Section of the international Union of Basic and Clinical Pharmacology”. Forskningsområdet er translasjonsmedisin med fokus på sykelig overvekt og diabetes.

 

Curriculum

PhD Student i molekylær medisin (NTNU/Oxford) – planlagt å fullføre i 2017

MSc i molekylær medisin fra NTNU (2014).

MSc i molekylær medisin fra University of California, San Diego (2013)

BSc i molekylær medisin og biokjemi fra University of Essex (2011)

 

Lang Bio

Hovedområdet mitt for forskning er overvekt og diabetes. På verdensbasis har man sett at antallet og prevalensen av sykelig overvektige (BMI>30) har økt voldsomt de siste tiårene og har i følge verdens helse organisasjon nådd epidemiske proporsjoner. Med tanke på dette, er det viktig å utvikle nye og mer skånsomme overvektsoperasjoner. Vi arbeider med det som kalles translasjons medisin, altså fremgangsmåte vi kaller for «fra benken-til-sykesenga» hvor tanken er at man skal få medisinske framskritt, enten det er kirurgi eller medisiner, ut til allmenheten. For overvekts behandling jobber jeg mest med injeksjoner av Botox i magesekken og med forskjellige restriksjons-dietter for å få sykelig overvektige rotter ned i vekt. Det er godt dokumentert, at pasienter som både har diabetes type II og er sykelig overvektige får en forbedret diabetes før de går ned i vekt etter overvekts-kirurgi. I samarbeid med en gruppe ved Universitet i Oxford, ser vi på denne hva som forårsaker denne forbedringen av diabetes, og om vi kan finne noen nye potensielle behandlingsmetoder for pasienter med type I og II diabetes.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Olsen, Magnus Kringstad; Johannessen, Helene; Kodama, Yosuke; Kulseng, Bård Eirik; Zhao, Chun-Mei; Chen, Duan. (2015) Comparison of different surgical procedures in animal models for a better consideration of personalized bariatric surgery. DDW 2015 . DDW 2015; Washington DC,. 2015-05-16 - 2015-05-18.
  • Johannessen, Helene; Olsen, Magnus Kringstad; Cassie, Nikki; Barrett, Perry; Rehfeld, Jens F.; Holst, Jens J.; Kulseng, Bård Eirik; Zhao, Chun-Mei; Chen, Duan. (2014) Preclinical Trial of Gastric Injection of Botulinum Toxin Type A as Weight-Loss-Surgery. Digestive Disease Week 2014 ; Chicago. 2014-05-03 - 2014-05-06.
  • Johannessen, Helene; Revesz, David; Kodama, Yosuke; Cassie, Nikki; Skibicka, Karolina P.; Olsen, Magnus Kringstad; Lyle, Robert; Barrett, Perry; Dickson, Suzanne L.; Holst, Jens J.; Rehfeld, Jens F.; Takeuchi, Koji; Kulseng, Bård Eirik; Thorlin, Thorleif; Ben-Menachem, Elinor; Zhao, Chun-Mei; Chen, Duan. (2014) The role of vagus nerve in the brain-gut axis: a target for obesity treatment. WCP2014 . 17th World Congress of Basic & Clinical Pharmacology; Cape Town. 2014-07-13 - 2017-07-18.