Bakgrunn og aktiviteter

Har følgende ansvarsområder innen Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie:

- Internasjonalisering (innreisende og utreisende studentmobilitet, sykepleien)
- Eksamen (videreutdanninger, sykepleien)
- FS super

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Jørgensen, Wanja; Clark, Magnus; Hjort, Erika Malin; Jackson, Sonja Jane; Hoven, Ketil. (2019) Praksisprosjekt for internasjonale studenter NTNU og St. Olavs hospital 2018-2019. 2019.