Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Alm, Magnus; Behne, Dawn Marie. (2008) Age-related experience in audio-visual speech perception. International Conference on Auditory-Visual Speech Processing 2008.
  • Alm, Magnus; Behne, Dawn Marie. (2008) Voicing influences the saliency of place of articulation in audio-visual speech perception in babble. Conference Program and abstract book - 9th Annual Conferance, International Speech Communication Association.