Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Erlenkamp, Sonja; Amundsen, Guri; Bjerkli, Georg Lorentz; Aasen, Magnus Fætten. (2002) Fra gester til ikoniske tegn. LURT : Lærings- og Undervisningsmateriell Relatert til Tegnspråk.