Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Storvik, Monica; Ryan, Anne Wally Falch; Tangvik, Magnhild; Hjeltnes, Thorleif; Johansen, Karl Johan. (2016) Tverrfaglig entreprenørskapskompetanse ‐ TEKOM Sluttrapport. 2016.
  • Storvik, Monica; Ryan, Anne Wally Falch; Tangvik, Magnhild; Hjeltnes, Thorleif; Johansen, Karl Johan. (2016) Veiledningshefte – integrering av innovasjon og entreprenørskap i emner og studentveiledning i høyere utdanning. 2016.