Bakgrunn og aktiviteter

Cand med 1993. Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri 2004, spesialist i voksenpsykiatri 2007. Jobber fra 01.03.19 100% som førsteamanuensis ved RBUP, 20% som psykoterapiveileder ved Tiller DPS.

Bakgrunn:

Medisinerutdanning ved Universitetet i Bergen/ Universitetet i Trondheim.

Jobbet som vikar i allmenmedisin i Trondheim (1996-1998).

Hadde en utdanningsstilling i BUP klinikk i Trondheim i perioden 1998 - 2002, ble ferdig spesialist i barne- og ungdomspsykiatri etter et halvt års pediatri-tjeneste ved  St Olavs hospital i 2003 - 2004.

Har jobbet ved Haukåsen sykehus, Regional sikkerhetsavdeling Brøset og Tiller DPS i perioden 2002 - 2006 som ledd i spesialisering i voksenpsykiatri.

Ble ansatt som overlege ved Tiller DPS i 2006 hvor jeg har jobbet fram til i dag, avbrutt av to års ansettelse som psykiater ved Habiliteringstjenesten for voksne, Brøset.

Fordypningsområder:

Har treårig utdanning med psykoterapi med barn og ungdom ved RBUP Midt (2000 - 2002).

Fullført fireårig psykoterapiutdanning ved Institutt for psykoterapi, Oslo (2005 - 2007, 2011 - 2013), ble godkjent psykoterapiveileder for leger i spesialisering i voksenpsykiatri sommeren 2017.

 

Tidligere forskning:

Deltok i prosjektet "Svangerskapsdepresjon og mor/barn-samspill" med datainnsamling i perioden 2005 - 2007.

Tok min PhD i prosjektet "En RCT-studie av videobasert veiledning - Marte Meo".

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling