Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har fra 01.03.19 vært ansatt som førsteamanuensis (100%) ved RBUP, har i tillegg en bistilling som overlege/psykoterapiveileder ved Tiller DPS. Jeg er opptatt av foreldres psykiske helse i svangerskaps- og barselperioden og eventuelle konsekvensene dette kan ha for barnet.

Da jeg i mange år har jobbet med behandling av et bredt spekter av psykiske vansker hos barn, ungdom og voksne, er også behandlingsperspektivet viktig for meg.

Temagruppe:

Spe- og småbarn

Bakgrunn:

 • Cand. med. 1993 ved Universitetet i Bergen/Universitetet i Trondheim
 • Har jobbet som vikar i allmenmedisin i Trondheim (1996 - 1998)
 • Spesialist i barne - og ungdomspsykiatri 2004
 • Spesialist i voksenpsykiatri 2007
 • PhD ved RKBU, IPH, MH-fakultetet i 2017
 • Ble ansatt som overlege ved Tiller DPS i 2006 hvor jeg har jobbet fram til i dag, avbrutt av to års ansettelse som psykiater ved Habiliteringstjenesten for voksne, Brøset.

Faglige interesser:

 • Har treårig utdanning i psykoterapi med barn og ungdom ved RBUP Midt (2000 - 2002).
 • Har fullført fireårig psykoterapiutdanning ved Institutt for psykoterapi, Oslo (2005 - 2007, 2011 - 2013) 
 • Ble godkjent psykoterapiveileder for leger i spesialisering i voksenpsykiatri sommeren 2017.

Pågående prosjekter:

 • Alvorlig familiekonflikt i barne- og ungdomspykiatriske og voksenpsykiatriske poliklinikker: avdekking og behandling
 • Foreldres symptomer på personlighetsfortyrrelse og assosiasjoner til foreldre - barn relasjonen og barnets utvikling. En systematisk litterturgjennomgang

Tidligere forskning:

 • Deltok i prosjektet "Svangerskapsdepresjon og mor/barn-samspill" med datainnsamling i perioden 2005 - 2007.
 • Tok min PhD i prosjektet "En RCT-studie av videobasert veiledning - Marte Meo".

Undervisning:

Emneansvarlig for 'Barn og unges psykiske helse normal og skjevutvikling'

Verv:

 • Styremedlem (sekretær) i Nordic Marcé Society

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Brockington, I; Andrés,, Susana; Aydin, Nazan; Ballen, Natasha; Høivik, Magnhild Singstad. (2019) The Stafford Interview. 2019. ISBN 0-9540633-9-2.

Rapport/avhandling