Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Reitan, Magne Kristian. (2016) Argumentasjonsteori. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-450-2050-2.

Del av bok/rapport

  • Reitan, Magne Kristian. (2019) Ethos and Pathos: Philosophical Analysis. Proceedings of the Ninth Conference of the International Society for the Study of Argumentation..
  • Reitan, Magne Kristian. (2016) Evaluation of pro and contra argumentation. Argumentation and Reasoned Action: Proceedings of the First European Conference on Argumentation, Lisbon, 9-12 June 2015.

Rapport/avhandling

  • Reitan, Magne. (2005) Logikk og argumentasjonsteori. 2005.