Bakgrunn og aktiviteter

PhD-stipendiat i The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB).