Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Helberget, Lindis Kathrine; Molnes, Sven Inge; Frilund, Marianne Louise; Vasset, Frøydis Perny; Teige, Barbro Catharina. (2020) Modell for veiledning og refleksjon i praksis - evaluering av et pedagogisk prosjekt blant sykepleierstudenter. 2020.
  • Frilund, Marianne. (2013) En vårdvetenskaplig syntes mellan vårdandets ethos och vårdintensitet. 2013. ISBN 978-952-12-2929-9.