Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Frilund, Marianne. (2013) En vårdvetenskaplig syntes mellan vårdandets ethos och vårdintensitet. 2013. ISBN 978-952-12-2929-9.