Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Borgesen, Per; Eilertsen, Mads; Maribu, Geir; Mikalsen, Arne Bjørn. (2001) Linux som informasjonstjener. Tapir Akademisk Forlag. 2001. ISBN 8251916852.