Madelein Wold

Førstekonsulent Institutt for geovitenskap og petroleum
73594927
S. P. Andersens veg 15A, PTS I * L210

Bakgrunn og aktiviteter

Primære arbeidsoppgaver:

Prosjektøkonom for eksterne prosjekter ved IGP

- Prosjektopprettelse og regnskapsoppfølging

- Budsjettering

- Kontraktshåndtering

- Fakturering

- Rapportering

- Prosjektavslutning