Bakgrunn og aktiviteter

Forskar på ukonvensjonell EDB i spanande material.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Lykkebø, Odd Rune Strømmen. (2017) Computing in Unstructured Matter. 2017. ISBN 978-82-326-2253-5. Doktoravhandlinger ved NTNU (90).