Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/ Arbeidsområdet

Jeg er marinbiolog, og forsker på spredningsmekanismer, fordeling og tetthet av de planktoniske livsstadiene av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) og skottelus (Caligus elongatus). Det er i de planktoniske stadiene at lakselusa sprer seg, noen ganger flere kilometer, og det til tross for at den er på størrelse med et punktum. Jeg er i siste året av doktorgraden min, og jobber for tiden med å publisere resultater fra forsøkene jeg har vært med på. Disse forsøkene inkluderer forsøk som ser på sesongvariasjoner av luselarvetetthet, hvordan luselarvetettheten påvirkes av brakklegging av et området, og hvordan lusesituasjonen har forandret seg de siste årene på det avgrensede området Frøya Nord.

Kompetanse

Ekspertisen min er innen marinbiologi og akvakultur, og jeg har opparbeidet meg gode ferdigheter i statistikk, databehandling og koding i R.  

Bakgrunn

Jeg har en bakgrunn fra marinbiologi med både en bachelor og master fra NTNU. Jeg har privilegiet å kunne jobbet i et team med både professorer, ingeniører og andre doktorgradsstipendiater. Hvis du vil lese mer om hvordan jeg havnet der jeg er i dag, så følg linken her https://www.ntnu.no/bridge/bridge-historier/taskforce-lakselus.

Doktorgraden min er en del av prosjektet Taskforce lakselus,  Taskforce lakselus er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og aktører i oppdrettsnæringen i Midt Norge, med samarbeid til flere forskningsinstitusjoner.  Hvis du vil lese mer om prosjektet eller nyheter, så følg linken til vår NTNU side (https://www.ntnu.edu/oceans/taskforce), eller se vår facebook side (https://www.facebook.com/groups/550640252103498/).

Foto av Julie Gloppe Solem

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Jevne, Lone Sunniva. (2018) Gjennom brohode, sommerjobb på oppdrettsanlegg og bedriftssamarbeid på master dannet Lone grunnlaget for en phd-stilling ved ntnu. Her er hun med på taskforce lakselus, et stort samarbeidsprosjekt mellom lakseoppdrettsnæringen, NTNU, FHF og andre konsulentfirmaer. NTNU Bridge [Internett]. 2018-10-01.
  • Jevne, Lone Sunniva. (2018) PhD topic; salmon lice. Ocean Week . NTNU & SINTEF; Trondheim. 2018-05-07 - 2018-06-09.
  • Jevne, Lone Sunniva; Båtnes, Anna Solvang; Guttu, Ane Maria. (2017) Vil unngå luseproblemer ved å kartlegge lakselusens sesongutvikling. Kyst.no [Internett]. 2017-06-01.
  • Jevne, Lone Sunniva; Båtnes, Anna Solvang; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar; Guttu, Ane Maria. (2017) På lag mot lakselusa. Frøya Nyheter [Internett]. 2017-04-06.