Bakgrunn og aktiviteter

Kontaktperson HR på Institutt for biologi. Jeg kan hjelpe deg hvis du har spørsmål om blant annet rekruttering, arbeidskontrakt, oppfølgning nyansatte eller andre HR-relaterte problemstillinger. Administrerer IT-tilgang og adgangskort for instituttet.