Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning:

PhD i samfunnsmedisin, Institutt for Nevromedisin, NTNU, Trondheim, Norge (2015)

Master in Nursing, Griffith University, Australia (2004)

Høgskolepedagogikk, UiO, Oslo, Norge (2008)

Videreutdanning i Intensivsykepleie, Rikshospitalet, Oslo, Norge (2000)

Bachelor i sykepleie, Aker Sykepleierhøgskole, Oslo, Norge (1994)

Interessefelt

Hertekarepidemiologi

Symptomer på angst og depresjon

Sepsis

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner