Bakgrunn og aktiviteter

  • Fastlønn
  • Permisjoner
  • Tilsettingsbrev og arbeidsavtaler
  • Forlengelser av stipendiater
  • Sykemeldinger/ferie