Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

 

Analyse av virksomheten og utredninger

Rådgivning TDI-modell (totalkostnadsmodell) for forskning - eksterne prosjekter

Rådgivning laboratorier: leiested (prising av forskningsinfrastruktur), driftsmodeller, statsstøtte, samarbeid med eksterne (SINTEF, St. Olav, bedrifter)

Bidrar i prosjekter i skjæringspunktet kjernevirksomhet - støttetjenester (adm)

Tolkning av regelverket for etter- og videreutdanning i regi av UHR (2018) 

Sekretariat for Reitan-utvalget (2018)

Prosjektleder for opprydding i EVU-porteføljen (2019)

 

Kompetanse/erfaring:

 

Siv. ing. fysikk og matematikk, NTH, 1990

Dr. ing. fysikk, NTH, 1994

Post dok. materialteknologi, NTNU, 1997-2002 (deltid 60 %)

Koordinator for satsingsområdet Materialer (2000-2002)

Erfaring som rådgiver i fellesadministrasjonen NTNU siden høsten 2002 med vekt på:

- forskning og nyskaping (2002-2008)

- analyser og utredninger (forskning, utdanning, virksomhetsstyring))

- campusutvikling (2004-2008)

- internhusleie (ledet utvikling av NTNUs modell) (2009-2012)

- leiestedsmodell under TDI-modellen (ledet utvikling av nasjonal modell innført i 2014)

- utvikling og implementering av rammefordelingsmodell (RFM) for NTNU (2016-2018)

- deltaker i OECDs ekspertgruppe "Sustainability of research infrastructures"

- diverse virksomhetsstyring som retningslinjer for internfakturering og eksterne tjenester

- statsstøtte

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Sagdahl, Lise Trondsen; Einarsrud, Mari-Ann; Grande, Tor. (2006) Sintering behaviour of La1-xSrxFeO3-d mixed conductors. Journal of the European Ceramic Society. vol. 26.
  • Fossdal, Anita; Sagdahl, Lise Trondsen; Einarsrud, Mari-Ann; Wiik, Kjell; Larsen, P.H.; Poulsen, Finn Willy; Grande, Tor. (2001) Phase equilibria and microstructure in Sr4Fe6-xCoxO13, 0. Solid State Ionics. vol. 143.
  • Sagdahl, Lise Trondsen; Einarsrud, Mari-Ann; Grande, Tor. (2000) Sintering of LaFeO3 Ceramics. Journal of The American Ceramic Society. vol. 83 (9).
  • Tuset, Ellen D.; Sagdahl, Lise Trondsen; Karkut, Michael G.; Fossheim, Kristian. (1994) A time efficient SQUID magnetometer : magnetic relaxation in a YBa%cCu%dO%h_mx thin film. Physica. C, Superconductivity. vol. 235-240.
  • Karkut, Michael G.; Heill, Lars K.; Sagdahl, Lise Trondsen; Fossheim, Kristian; et al., [Mangler fornavn]. (1993) The AC magnetic response of YBa2Cu3O7 with Y2BaCuO5 inclusions and of single-crystal YBa2Cu3O7 : a comparative study. Physica. C, Superconductivity.
  • Sagdahl, Lise Trondsen; et al., [Mangler fornavn]. (1993) Integrated high-transition temperature magnetometer with only two superconducting layers. Applied Physics Letters.

Del av bok/rapport

  • Sagdahl, Lise Trondsen. (2007) En familie i møte med det profesjonelle hjelpeapparatet. En barnehage for alle.
  • Sagdahl, Lise Trondsen. (2002) En familie i møte med det profesjonelle hjelpeapparatet. En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i førskolelærerutdanningen.
  • Karkut, Michael G.; Heill, Lars K.; Sagdahl, Lise Trondsen; Fossheim, Kristian; et al., [Mangler fornavn]. (1993) Anisotropy and strong pinning in YBa2Cu3O7 with Y2BaCuO4 inclusions. Phase transitions and relaxation in systems with competing energy scales.

Rapport/avhandling

  • Sagdahl, Lise Trondsen. (1994) Experimental studies of flux dynamics in high temperature superconductors. 1994. ISBN 82-7119-716-9. Doktor ingeniøravhandling (1994:10).