Bakgrunn og aktiviteter

HMS-rådgiver (50 %):

 • Veilede lokale enheter i systematisk HMS-arbeid
 • Leder av HMS-forum Gjøvik
 • Koordinere lokal HMS-opplæring ved behov
 • Faglig ressurs innen bl.a. risikovurdering, avvikshåndtering, stoffkartotek, farlig og smittefarlig avfall mv.
 • Kontakt mot lokal bedriftshelsetjeneste
 • Tilrettelegging for fysisk aktivitet lokalt
 • Utvalgssekretær for SAMU Gjøvik (Stedlig arbeidsmiljøutvalg)

Lederstøtte for viserektor Gjøvik (50 %), herunder:

 • Utvalgssekretær for Campusråd Gjøvik
 • Utvalgssekretær for lokalt samarbeidsorgan, GSAM
 • Stedlig beredskap (HR/HMS-ressurs)
 • Fellesarrangement for ansatte Gjøvik
 • Oppfølgning og opplæring av områdeansvarlige brann (på vegne av enhetsledere)