Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Cand. scient. innen plantepatologi, NTNU

 

Dr. scient innen bioteknologi med vekt på forsvarsmekanismer mot sopp i jordbær, NTNU/Wageningen

Arbeidsområde

Mattrygghet, identifisering og karakterisering av matmikroorganismer

FoU

Nylig avsluttede og pågående prosjekter:

·         Utvikling av en etterforskningsmodul i matbårne utbrudd 

·         Røkt gravet og rå  - regional sjømatkvalitet

·         Lokale spiseklare produkter  - mattrygghet langs hele verdikjeden 

·         Innovative teknologiske løsninger for økt holdbarhet i lett-prosessert sjømat

·         Digitale øvinger i Organisk - og matkjemi

·         Digitale verktøy for økt arbeidslivsrelevans i matteknologisk utdanning (DigiMat)

Undervisning

·         TMAT1009 Organisk kjemi og matkjemi

·         TMAT 2001 Biokjemi med bioteknologi

·         TMMT4005 Avanserte analysemetoder: produkt og prosess

·         TMMT4006 Prosessdesign for trygg matproduksjon

·         TMMT5003 Masteroppgave i Mat og teknologi

 

Veileder i bachelor-, master- og PhD-oppgaver  innen mattrygghet, matmikrobiologi og molekylærbiologi

 

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Mehli, Lisbeth; Jakobsen, Anita Nordeng; Karlsen, Hanne; Nybraaten, Gerd; Frøyen, Ove Johan. (2009) Identification and characterisation of yeast during spontaneous fermentation of rose hips. The Norwegian biochemical society 45th contact meeting.

Rapport/avhandling

  • Lerfall, Jørgen; Hannisdal, Atle; Hoel, Sunniva; Jakobsen, Anita Nordeng; Mehli, Lisbeth; Kjønvik, Elisabeth Hassel. (2020) Fareanalyse for å finne mulige kontamineringspunkter og smitteveier for L. monocytogenes ved produksjon av atlantisk laks (Salmo salar L.). 2020.
  • Mehli, Lisbeth; Jakobsen, Anita Nordeng; Frøyen, Ove Johan; Strand, Åse; Karlsen, Hanne. (2016) Utprøving og vurdering av metoder for påvisning av patogene bakterier i melk og ost fra gårdsysterier i Midt-Norge. 2016.
  • Karlsen, Hanne; Jakobsen, Anita Nordeng; Mehli, Lisbeth. (2010) Kartlegging av mikrobiologisk kvalitet i ystemelk, myse og ost fra gårdsysterier tilknyttet pilotprosjektet Trygg Ost. 2010.
  • Mehli, Lisbeth; Wahl, Erik; Karlsen, Hanne. (2010) Undervisningsopplegg i etterforskning av matbårne utbrudd. 2010.
  • Mehli, Lisbeth. (2004) Polygalacturonase-inhibiting protein (PGIP) in cultivated strawberry (Fragaria x ananassa: characterisation and induction of the gene following fruit infection by Botrytis cinerea. 2004. ISBN 8247165368.